ดนตรีไทยกับค่านิยมใหม่: หลากหลาย เท่าเทียม และเสรี

ความพยายามในการขยายพรมแดนความรู้และความคิดของดนตรีไทยไปเชื่อมโยงกับสังคมปัจจุบัน ตั้งคำถามว่า (1) ดนตรีไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร? (2) ค่านิยมใหม่ของสังคมคืออะไร? และ (3) ดนตรีไทยควรปรับตัวอย่างไร?

kanasva

21/09/2020