ฉัน

ภาพวาดโดยนักเรียนผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

kanasva.com เป็นบล็อคส่วนตัวของ กันต์ อัศวเสนา มีอาชีพเป็นครูดนตรีไทย สนใจวัฒนธรรม สังคม ศิลปะ การเมือง จิตวิทยา

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำ ภาควิชาดนตรีไทย ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (สยามพารากอน)