เริ่มต้น kanasva.com

เสียงกลองมโหระทึก ตีแบบคนนอกวัฒนธรรม วัดพระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่

kanasva.com คือบล็อคไว้แบ่งปันความคิดและเรื่องราว เกิดจากช่วงสถานการณ์โรค Covid-19 ที่ทำให้มีเวลาเสพสื่อหนังสือ/เสียง/ภาพ มากขึ้น เกิดการทบทวนต่อยอดทั้งความรู้และความคิดใหม่ แต่การคิดคนเดียวคุยคนเดียวกับสื่อเหล่านั้นย่อมไม่เกิดการขยายความรู้และไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคม การลงบนโซเชียวมีเดียอื่นก็ยากต่อการค้นหาและไม่เหมาะในการอ่านข้อความขนาดยาว การเผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ก็มีข้อจำกัด บ้างรับเฉพาะงานวิชาการ บ้างไม่รับงานสมัครเล่น บ้างก็ใช้เวลานานกว่าจะจัดพิมพ์ และยังเข้าถึงผู้คนได้จำกัด

ดังนั้นการเผยแพร่ความคิดและความรู้ในรูปแบบเว็บจึงเหมาะสมที่สุด โดยอาจมีการลงควบคู่กับสื่ออื่น มีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดการพูดคุยถกเถียง อันนำไปสู่การขยายความคิดและความรู้ เป็นชนวนต่อการปฏิบัติการทางสังคมต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.